Hulpvragen en aandoeningen – informatie2021-09-03T06:31:29+01:00

INFORMATIE PER HULPVRAAG / AANDOENING

Kinderfysiotherapeutische hulpvragen en aandoeningen

In deze database zijn alle hulpvragen / aandoeningen, waarbij kinderfysiotherapie kan helpen, opgenomen.

Vind hier meer informatie over specifieke aandoeningen.

Alle hulpvragen / aandoeningen, waarbij kinderfysiotherapie kan helpen, zijn opgenomen in deze database.

Deze site is in ontwikkeling, dat betekent dat er nog informatie over bepaalde hulpvragen / aandoeningen kan ontbreken of onvolledig kan zijn. Wij werken eraan om nieuwe informatie zo snel mogelijk toe te voegen.

Billenschuiven

Wat is billenschuiven?

Billenschuiven is een manier van voortbewegen, waarbij het kind zich verplaatst in een zittende houding. Veel kinderen beginnen met rollen en tijgeren en gaan daarna over op kruipen om zich te verplaatsen. Sommige kinderen kiezen echter voor een alternatieve manier, billenschuiven is zo’n alternatieve manier, en is meestal een voorbeeld van …

Cerebrale Parese (CP)

Wat is cerebrale parese?

CP staat voor cerebrale parese en is een klinisch syndroom (d.w.z. dat de diagnose gesteld wordt door wat men ziet, een herkenbaar patroon met afwijkingen) met een houdings- of bewegingsstoornis die voortkomt uit een niet-progressieve hersenbeschadiging die voor de eerste verjaardag is ontstaan …

Developmental Coordination Disorder (DCD)

Wat is DCD?

DCD staat voor Developmental Coordination Disorder. Kinderen met DCD zijn onhandiger, vallen vaker en hebben moeite met het aanleren van allerlei vaardigheden als bijvoorbeeld schrijven en fietsen …

Groeigerelateerde aandoeningen

Kinderen verschillen van volwassenen op veel verschillende vlakken. Een groot verschil is dat kinderen nog in de groei zijn. Er zijn verschillende klachten die in de kinderleeftijd kunnen ontstaan die samen lijken te hangen met de groei. Enkele veelvoorkomende aandoeningen zijn het syndroom van Osgood Schlatter, het syndroom van Sinding-Larsen-Johansson en het syndroom van Sever …

Hartaandoeningen, cardiale problematiek.

Wat zijn hart- of cardiale aandoeningen?

Cardiale aandoeningen is een andere benaming voor aandoeningen van het hart. De meeste hartafwijkingen zijn aangeboren. De hartafwijkingen variëren van heel licht tot zeer ernstig. De verschillende ziektebeelden bij een hartafwijking zijn …

Heupdysplasie.

Wat is heupdysplasie?

Bij een heupdysplasie is er sprake van een heupkom die te groot of te klein is voor de heupkop. Of een heupkop die niet goed past in de heupkom. Een heupdysplasie is een aangeboren aanlegstoornis of ontwikkelingsafwijking van het heupgewricht …

Mictiestoornis en defectiestoornis (Incontinentie), bij kinderen

Wat is mictiestoornis en defectiestoornis?

Bij een mictiestoornis en defectiestoornis is er sprake van plas- en of poepproblemen. Er zijn kinderen die geen controle hebben over het plassen (incontinentie). Er zijn verschillende vormen van incontinentie: …

Klompvoeten

Wat zijn klompvoeten?

Een klompvoet is een aangeboren afwijking van de voet waarbij de voet lijkt op een golfclub.

Er zijn vier soorten klompvoeten:

  • De posturele pes equinovarus
  • De idopathische pes equinovarus
  • De teratogene pes equinovarus
  • Neurologische pes equinovarus

Door een klompvoet kan een kind motorisch problemen ervaren bij …

Deze site is in ontwikkeling, dat betekent dat er nog informatie over bepaalde hulpvragen / aandoeningen kan ontbreken of onvolledig kan zijn. Wij werken eraan om nieuwe informatie zo snel mogelijk toe te voegen.

Deze site is in ontwikkeling, dat betekent dat er nog informatie over bepaalde hulpvragen / aandoeningen kan ontbreken of onvolledig kan zijn. Wij werken eraan om nieuwe informatie zo snel mogelijk toe te voegen.

Deze site is in ontwikkeling, dat betekent dat er nog informatie over bepaalde hulpvragen / aandoeningen kan ontbreken of onvolledig kan zijn. Wij werken eraan om nieuwe informatie zo snel mogelijk toe te voegen.

Deze site is in ontwikkeling, dat betekent dat er nog informatie over bepaalde hulpvragen / aandoeningen kan ontbreken of onvolledig kan zijn. Wij werken eraan om nieuwe informatie zo snel mogelijk toe te voegen.

Deze site is in ontwikkeling, dat betekent dat er nog informatie over bepaalde hulpvragen / aandoeningen kan ontbreken of onvolledig kan zijn. Wij werken eraan om nieuwe informatie zo snel mogelijk toe te voegen.

Deze site is in ontwikkeling, dat betekent dat er nog informatie over bepaalde hulpvragen / aandoeningen kan ontbreken of onvolledig kan zijn. Wij werken eraan om nieuwe informatie zo snel mogelijk toe te voegen.

Motorische ontwikkelingsachterstand

Wat is…?

De motorische ontwikkeling is niet losstaand te zien van ontwikkeling op andere domeinen (de sociaal-emotionele en de spraak-taal ontwikkeling). Er is veel variatie in de motorische ontwikkeling van een kind. Of een kind een normale ontwikkeling doormaakt hangt af van vele factoren, waaronder erfelijkheid, mogelijkheden vanuit de omgeving en persoonlijke factoren van het kind. De vraag die veel ouders stellen: “loopt mijn kind achter in zijn ontwikkeling, of is dit normaal?” is dus niet eenvoudig te beantwoorden …

Na een breuk of operatie

Wat is…?

Een breuk kan perfect geheeld zijn en een operatie kan helemaal gelukt zijn, terwijl het kind de arm of het been toch niet goed gebruikt. Veel kinderen en jongeren die een operatie hebben ondergaan aan een been of dit been gebroken hebben vinden het eng om dit been weer volledig te belasten. Dat is ook het geval bij armen of romp. Dat is natuurlijk heel logisch. Als het kind of de jongere merkt dat het belasten prima gaat zullen zij het been vanzelf meer in gaan zetten in het dagelijks leven. Dan is het ook niet nodig om een kinderfysiotherapeut te bezoeken, want het kind durft elke dag iets meer te doen. Sommige kinderen blijven echter het been niet inzetten en passen al hun bewegingen hierop aan …

Nek- en/ of hoofdpijnklachten

Wat is…?

Nek- en/ of hoofdpijnklachten komen vrij veel voor bij kinderen en jongeren. Veelvoorkomende diagnoses bij hoofdpijn zijn spanningshoofdpijn en migraine. Bij een nekklacht zijn pijnlijke spieren in de nek vaak een probleem …

Neonatologie.

Wat is neonatologie?

Neonatologie is het specialisme van de kindergeneeskunde dat zich bezighoudt met zieke pasgeborenen. Het aantal sterfte binnen pasgeboren kinderen is sterk afgenomen, echter zit hier een aantekening aan …

Deze site is in ontwikkeling, dat betekent dat er nog informatie over bepaalde hulpvragen / aandoeningen kan ontbreken of onvolledig kan zijn. Wij werken eraan om nieuwe informatie zo snel mogelijk toe te voegen.

Deze site is in ontwikkeling, dat betekent dat er nog informatie over bepaalde hulpvragen / aandoeningen kan ontbreken of onvolledig kan zijn. Wij werken eraan om nieuwe informatie zo snel mogelijk toe te voegen.

Deze site is in ontwikkeling, dat betekent dat er nog informatie over bepaalde hulpvragen / aandoeningen kan ontbreken of onvolledig kan zijn. Wij werken eraan om nieuwe informatie zo snel mogelijk toe te voegen.

Obesitas, te zware kinderen

Wat is…?

Steeds meer kinderen in Nederland zijn te zwaar. Ze hebben overgewicht of zelfs obesitas. Dat gaat samen met verschillende gezondheidsrisico’s zoals diabetes type II en hart- en vaataandoeningen. Een kind kan te zwaar zijn doordat het te veel (ongezonde dingen) eet of doordat het te weinig beweegt en te veel zit. Vaak gaat het natuurlijk om een combinatie van beide …

OPBL

Wat is…?

Obstetrische Plexus Brachialis Leasie is een geboortetrauma waarbij een overrekking of zelfs scheuring van de plexus brachialis (zenuwknoop vanuit de nek naar de arm) ontstaat.

Deze zenuwknoop wordt gevormd door meerdere zenuwen die uit de nek komen …

Oncologische aandoeningen

Wat is …?

Er zijn verschillende oncologische aandoeningen, ofwel soorten van kanker, die voorkomen op de kinderleeftijd. Veelvoorkomende aandoeningen zijn leukemieën, hersentumoren, maligne lymfomen, maligne mesenchymale tumoren en bottumoren. Voor meer informatie over deze vormen van kanker verwijzen wij u naar de Stichting Kinderoncologie Nederland (www.skion.nl) …

Onvoldoende verklaarde klachten, functionele klachten

Wat is…?

Soms ervaren kinderen pijnklachten of problemen met bewegen en kan dit niet verklaard worden door verschillende artsen. De klachten kunnen uiteenlopen van hoofdpijn, buikpijn, pijn in gewrichten of ledematen tot vermoeidheid. Vaak is de impact van de klachten erg groot op het functioneren van het kind. Omdat de medische wereld de klachten onvoldoende kan verklaren is er vaak sprake van onbegrip bij ouders, kind en omgeving. Het betekent echter niet dat deze klachten niet bestaan, er is wel een verklaring te geven voor deze klachten. De klachten zijn dus niet verzonnen …

Reumatische ziekten

Wat zijn reumatische ziekten?

Bij reumatische ziekten functioneert het afweersysteem niet goed; het ziet lichaamseigen eiwitten voor lichaamsvreemd aan en valt deze aan. Hierdoor ontstaat een zogenoemde auto-immuunrespons. Een bekende reumatische ziekte is juveniela idiopathische artritis (JIA) ook wel jeugdreuma genoemd. Dit is een auto-immuunziekte die bij kinderen onder de zestien jaar leidt tot gewrichtsontstekingen van een of meer gewrichten met pijn, zwelling en stijfheid als gevolg …

Rugproblemen, aspecifieke rugklachten

Wat is…?

Rugklachten komen vrij veel voor in leeftijd van 0-18 jaar, zeker bij jongeren. Sommige rugklachten kennen een specifieke oorzaak, zoals een scoliose of hernia. Veel rugklachten worden niet veroorzaakt door zo’n specifieke oorzaak. Dan wordt gesproken van aspecifieke rugklachten. Een groot deel van deze rugklachten gaat vanzelf weer over binnen enkele weken …

Rugproblemen, scoliose

Wat is…?

Als uw kind een scoliose heeft betekent dit dat de wervels niet helemaal netjes in een rechte lijn boven elkaar staan. Er is sprake van een zijwaartse kromming van de wervelkolom en het kan zo zijn dat de wervels ook gedraaid staan ten opzichte van elkaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een structurele en een functionele scoliose …

Schedelvormafwijkingen en voorkeurshouding zuigeling

Wat is…?

Sommige baby’s liggen gedurende meer dan 75% van de tijd met hun hoofd naar één kant gedraaid. Dat wordt een voorkeurshouding genoemd. Bij zuigelingen zijn de schedelnaden en fontanel nog niet gesloten, zoals bij volwassenen, en is de schedel zacht en dun. Wanneer een baby steeds met het hoofd naar één kant gedraaid ligt kan, door het feit dat de schedelnaden nog niet gesloten zijn, een afplatting van het hoofd aan die zijde (deformatieve plagiocephalie) ontstaan. Wanneer een baby steeds op zijn rug ligt en recht naar voren kijkt, kan een rechte afplatting van het achterhoofd (deformatieve brachycephalie) ontstaan …

Soepele kinderen, gegeneraliseerde hypermobiliteit

Wat is hypermobiliteit?

Sommige kinderen zijn erg soepel in hun gewrichten, kijk bijvoorbeeld naar de jonge ballerina’s. Zij hebben hier over het algemeen geen last van. Soms kunnen kinderen wel klachten ervaren die samengaan met erg soepele gewrichten. Als kinderen soepele gewrichten hebben en daarnaast langer dan drie maanden pijnklachten in meer dan vier gewrichten ervaren spreekt men van het hypermobiliteitssyndroom.  Om hiervan te kunnen spreken mogen er geen andere aandoeningen zijn waardoor de klachten veroorzaakt kunnen worden. Als naast te soepele gewrichten ook sprake is van pijnklachten gedurende een periode van langer dan drie maanden, in meer dan vier gewrichten, zonder een onderliggende aandoening/ oorzaak, dan wordt gesproken van het hypermobiliteitssyndroom …

Deze site is in ontwikkeling, dat betekent dat er nog informatie over bepaalde hulpvragen / aandoeningen kan ontbreken of onvolledig kan zijn. Wij werken eraan om nieuwe informatie zo snel mogelijk toe te voegen.

Deze site is in ontwikkeling, dat betekent dat er nog informatie over bepaalde hulpvragen / aandoeningen kan ontbreken of onvolledig kan zijn. Wij werken eraan om nieuwe informatie zo snel mogelijk toe te voegen.

Deze site is in ontwikkeling, dat betekent dat er nog informatie over bepaalde hulpvragen / aandoeningen kan ontbreken of onvolledig kan zijn. Wij werken eraan om nieuwe informatie zo snel mogelijk toe te voegen.

Spierziekten

Wat is…?

Spierziekten worden ook wel neuromusculaire aandoeningen genoemd. Het gaat om een grote groep van aandoeningen die veroorzaakt worden door afwijkingen in het zenuwstelsel of in de spieren …

Deze site is in ontwikkeling, dat betekent dat er nog informatie over bepaalde hulpvragen / aandoeningen kan ontbreken of onvolledig kan zijn. Wij werken eraan om nieuwe informatie zo snel mogelijk toe te voegen.

Deze site is in ontwikkeling, dat betekent dat er nog informatie over bepaalde hulpvragen / aandoeningen kan ontbreken of onvolledig kan zijn. Wij werken eraan om nieuwe informatie zo snel mogelijk toe te voegen.

Deze site is in ontwikkeling, dat betekent dat er nog informatie over bepaalde hulpvragen / aandoeningen kan ontbreken of onvolledig kan zijn. Wij werken eraan om nieuwe informatie zo snel mogelijk toe te voegen.

Deze site is in ontwikkeling, dat betekent dat er nog informatie over bepaalde hulpvragen / aandoeningen kan ontbreken of onvolledig kan zijn. Wij werken eraan om nieuwe informatie zo snel mogelijk toe te voegen.

Deze site is in ontwikkeling, dat betekent dat er nog informatie over bepaalde hulpvragen / aandoeningen kan ontbreken of onvolledig kan zijn. Wij werken eraan om nieuwe informatie zo snel mogelijk toe te voegen.

Deze site is in ontwikkeling, dat betekent dat er nog informatie over bepaalde hulpvragen / aandoeningen kan ontbreken of onvolledig kan zijn. Wij werken eraan om nieuwe informatie zo snel mogelijk toe te voegen.

Sportblessures

Wat is…?

Net als volwassenen kunnen kinderen blessures oplopen tijdens het sporten. Sommige sportblessures komen vaker voor als kinderen in de groei zijn (zie groeigerelateerde aandoeningen), andere sportblessures zijn meer afhankelijk van het type sport waaraan het kind meedoet. De kinderfysiotherapeut is in staat om groeigerelateerde aandoeningen te onderscheiden van ‘normale’ sportblessures …

Deze site is in ontwikkeling, dat betekent dat er nog informatie over bepaalde hulpvragen / aandoeningen kan ontbreken of onvolledig kan zijn. Wij werken eraan om nieuwe informatie zo snel mogelijk toe te voegen.

Deze site is in ontwikkeling, dat betekent dat er nog informatie over bepaalde hulpvragen / aandoeningen kan ontbreken of onvolledig kan zijn. Wij werken eraan om nieuwe informatie zo snel mogelijk toe te voegen.

Deze site is in ontwikkeling, dat betekent dat er nog informatie over bepaalde hulpvragen / aandoeningen kan ontbreken of onvolledig kan zijn. Wij werken eraan om nieuwe informatie zo snel mogelijk toe te voegen.

Syndromen

Er zijn hieronder verschillende syndromen kort beschreven.

Kinderfysiotherapeutische behandeling

Voor kinderfysiotherapeuten is het vooral van belang dan het motorische ontwikkelingsprofiel kenmerken laat zien die karakteristiek zijn voor een aandoening. De grote lijnen van de motorische ontwikkeling van het gezonde kind blijft herkenbaar. Er kan sprake zijn van een trager tempo, van een afwijkende volgorde in het bereiken van mijlpalen, van een verminderde bewegingsvariabiliteit of van een verminderde functionaliteit en doelmatigheid van het motorisch gedrag …

Tenenlopen

Wat is…?

Er zijn veel kinderen die op hun tenen lopen. Wanneer kinderen net leren lopen is dit normaal. Vaak lopen deze kinderen binnen enkele maanden op ‘platte voeten’. Enkele kinderen blijven op de tenen lopen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het is daarom eerst van belang dat de kinderfysiotherapeut onderzoekt wat de mogelijke oorzaken voor het tenenlopen zijn. Bij enkele kinderen …

Vermoeidheid, verminderde conditie

Wat is…?

Iedereen is wel eens een keer moe, en als we de hele winter niet hebben gesport, dan is het wel even zwaar om in de lente weer te gaan hardlopen. Dat is normaal en geen enkel probleem, ook voor kinderen niet. Sommige kinderen zijn echter extreem vermoeid, zo erg dat ze school missen, of niet mee kunnen komen met de gymles. Vermoeidheid kan vele oorzaken hebben, en het is dan ook belangrijk …

LINKS & ANTWOORDEN

MENU

VEELGESTELDE VRAGEN

Mijn kind valt erg veel, is dit normaal?2018-07-22T03:33:51+01:00

Alle jonge kinderen vallen wel eens. Leren lopen gaat met vallen op opstaan. Maar als een kind veelvuldig blijft vallen zou er meer aan de hand kunnen zijn. Bij de kinderfysiotherapeut bent u dan aan het juiste adres. De kinderfysiotherapeut is namelijk de specialist in bewegen bij kinderen. Na een vraaggesprek, lichamelijk onderzoek en een motorische observatie zal de kinderfysiotherapeut in overleg met de ouder(s) een behandelplan opstellen.

Mijn kind kan niet goed meedoen tijdens de gymlessen op school, wat kan ik doen?2018-07-22T03:33:08+01:00

Bij de kinderfysiotherapeut bent u aan het juiste adres. De kinderfysiotherapeut is namelijk de specialist in bewegen bij kinderen. Na een vraaggesprek, lichamelijk onderzoek en een motorische observatie zal de kinderfysiotherapeut in overleg met de ouder(s) een behandelplan opstellen.

Mijn kind heeft een voorkeurshouding, wat moet ik doen?2018-07-22T03:32:33+01:00

U kunt met een baby met een voorkeurshouding terecht bij de kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut is de specialist in bewegen bij kinderen. Na een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek zal de kinderfysiotherapeut in overleg met de ouder(s) een behandelplan opstellen. Door middel van adviezen en oefeningen zal de voorkeurshouding worden aangepakt.

Het handschrift van mijn kind is onleesbaar, wie kan hierbij helpen?2018-07-22T03:31:33+01:00

U kunt met schrijfproblemen terecht bij de kinderfysiotherapeut. Tijdens observatie en onderzoek zal worden achterhaald wat de oorzaak is van de schrijfproblemen. Vervolgens zal de kinderfysiotherapeut een behandeling starten met als doel het handschrift van uw kind te kunnen verbeteren. Door middel van adviezen en oefeningen wordt er gewerkt aan de behandeldoelstellingen.

Wordt kinderfysiotherapie vergoed?2018-07-22T03:28:49+01:00

Ja. Bij behandeling door een geregistreerd kinderfysiotherapeut, worden de kosten geheel (of gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar. Dit kunt u nagaan in uw polis of informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.

Ik wil voor mijn kind een afspraak maken bij de kinderfysiotherapie, hoe gaat dat in zijn werk?2018-11-19T06:29:39+01:00

U vind een kinderfysiotherapeut in de buurt via https://www.defysiotherapeut.com/zoek-fysiotherapeut/. U kunt de kinderfysiotherapeut van uw keuze benaderen en een afspraak maken. Tijdens de eerste afspraak zal de anamnese, een vraaggesprek plaats vinden. In dit gesprek bespreekt u met de kinderfysiotherapeut uw hulpvraag. Daarna zal de kinderfysiotherapeut het kind
onderzoeken en observeren. Vervolgens wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld en zal de behandeling starten.

Kan ik zonder een verwijsbrief terecht bij de kinderfysiotherapeut voor een afspraak?2018-07-22T03:23:04+01:00

Jazeker! U kunt zonder verwijzing van een arts een afspraak maken bij de
kinderfysiotherapie.

Heeft u een specifieke vraag?

Staat de hulpvraag / aandoening waar u naar opzoek bent er niet bij? Stuur ons een bericht! Een bij de NVFK aangesloten kinderfysiotherapeut neemt zo spoedig mogelijk contact op.

Welkom!

Deze website is ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie. Het doel van deze website is om ouders en kinderen te informeren over kinderfysiotherapie en met welke klachten en aandoeningen zij terecht kunnen bij een kinderfysiotherapeut.

Ga naar de bovenkant