HARTAANDOENINGEN, CARDIALE PROBLEMATIEK

Wat zijn cardiale aandoeningen?

Cardiale aandoeningen is een andere benaming voor aandoeningen van het hart. De meeste hartafwijkingen zijn aangeboren. De hartafwijkingen variëren van heel licht tot zeer ernstig. De verschillende ziektebeelden bij een hartafwijking zijn:

– Septumdefecten. De linker- en rechterheft van je hart worden van elkaar gescheiden door tussenschotten. Bij een septumdefect is er een abnormale opening in een tussenschot.
– Open Ductus Botalli. Tussen de aorta en de longslagader is een verbinding. Normaal gesproken sluit deze verbinding binnen een aantal uur na de geboorte, bij een open ductus botalli blijft er een opening.
– Tetralogie van Fallot. Bij een tetralogie van Fallot is er een vernauwing van de toegang van de rechterventrikel naar de arteria pulmonalis.
– Transpositie van de grote vaten. Dit is een zeldzame aandoening waarbij de aorta en de arteria pulmonalis zijn omgewisseld.
– Myocardititis en cardiomyopathie. Een myocardititis is een onsteking van de hartspier en cardiomyopathie is een aandoening aan de hartspier. Het hart kan minder goed samentrekken of ontspannen.
– Pulmonale hypertensie. Een pulmonale hypertensie is een zeldzame aandoening bij kinderen. Er is een te hoge druk in de arteria pulmonalis.

Rol van de kinderfysiotherapeut

Kinderen waar geen hartoperatie bij nodig is, hebben over het algemeen geen kinderfysiotherapeutische begeleiding nodig. Kinderen met een meer complexe hartaandoening bij wie een operatie noodzakelijk is, kunnen op zowel motorisch vlak als op het vlak van inspanning een hulpvraag hebben.
De kinderfysiotherapeut kan worden ingeschakeld om oefentherapie in te zetten ter verbetering van de fijne en/of grove motoriek. Daarnaast kan een kinderfysiotherapeutische behandeling nodig zijn om het uithoudingsvermogen te verbeteren. Ook kunnen kinderfysiotherapeuten begeleiding bieden. Deze begeleiding kan zinvol zijn om jongeren te kunnen laten participeren op het niveau van hun leeftijdsgenoten.