Wat is kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener.

Een kinderfysiotherapeut is goed opgeleid en heeft na de basis(bachelor)opleiding fysiotherapie de vervolgopleiding (Master)kinderfysiotherapie afgerond. De kinderfysiotherapeut werkt altijd, na onderzoek gedaan te hebben, volgens een behandelplan. Wanneer nodig wordt overlegd met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut.

De kinderfysiotherapeut heeft gespecialiseerde kennis en vaardigheden met betrekking tot:

  • Motorische ontwikkeling en motorisch leren van het kind

  • Specifieke bewegings- en houdingsaandoeningen op de kinderleeftijd

  • Fysieke fitheid en training van spieren, hart- en longfunctie bij kinderen

  • Specifieke fysiotherapeutische (technische) vaardigheden voor het behandelen van kinderen

  • Specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiden van het gezin/ouders

  • Signaleringsfunctie voor inzet andere zorgdisciplines, zoals logopedie, ergotherapie, ambulante begeleiding, specialistische tweedelijns zorg

Met welke hulpvragen kan ik terecht?

Wilt u meer weten over een bepaalde aandoening of bent u op zoek naar antwoorden op een mogelijke hulpvraag van uw kind? Hieronder vind u een aantal stellingen die kunnen helpen bij het vinden van de juiste informatie. Met al deze hulpvragen kunt u met uw kind terecht bij een kinderfysiotherapeut.

Herkent u uw kind in één van de onderstaande stellingen?

Weet u al welke informatie u zoekt?

Vind dan hier toegang tot de database met alle hulpvragen en aandoeningen:

Kan u de juiste informatie niet vinden?

Neem dan contact op via het contactformulier. Een kinderfysiotherapeut, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie, zal uw vraag zo spoedig mogelijk proberen te beantwoorden.

Video

Wat is kinderfysiotherapie en wanneer ga je naar een kinderfysiotherapeut? De Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie liet een video maken om dit uit te leggen.

Lees ook het verhaal van Eva die dankzij kinderfysiotherapie de regie kreeg over haar lage rugklachten. De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie maakte ook een kleine video documentaire over Eva.

Verwijzing en vergoeding

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. Zij kunnen u dan verwijzen naar een kinderfysiotherapeut.

Kinderfysiotherapie zonder verwijzing

U kunt ook zonder verwijsbriefje bij de kinderfysiotherapeut terecht. Bij behandeling door een geregistreerd kinderfysiotherapeut, worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Dit kunt u nagaan in uw polis of informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.

Waar vind ik een kinderfysiotherapeut bij mij in de buurt?

Zoekt u een geregistreerd kinderfysiotherapeut bij u in de buurt? Op de site van de NVFK vindt u alle kinderfysiotherapeuten die lid zijn van de NVFK en die in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie staan. Dit betekent dat ze voldoen aan alle kwaliteitseisen. 

Vind nu een kinderfysiotherapeut.

Fysiotherapeuten

Kinderfysiotherapeuten

20.000
1.800
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Mijnkinderarts.nl
KNGF
International Organisation of Physical Therapists in Paediatrics
BOSK
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Mijnkinderarts.nl
KNGF
International Organisation of Physical Therapists in Paediatrics
BOSK

Zelf kinderfysiotherapeut?