OBESITAS, TE ZWARE KINDEREN

Obesitas, te zware kinderen

Wat is…?

Steeds meer kinderen in Nederland zijn te zwaar. Ze hebben overgewicht of zelfs obesitas. Dat gaat samen met verschillende gezondheidsrisico’s zoals diabetes type II en hart- en vaataandoeningen. Een kind kan te zwaar zijn doordat het te veel (ongezonde dingen) eet of doordat het te weinig beweegt en te veel zit. Vaak gaat het natuurlijk om een combinatie van beide.

Kinderfysiotherapeutische behandeling

Het is bewezen dat behandeling gericht op meer bewegen en gezonder (en minder) eten een positief effect heeft op het gewicht en de conditie van kinderen en op de gezondheidsrisico’s. Daarnaast voelen ze zich na een behandelprogramma vaak beter.

De kinderfysiotherapeut is de specialist op het gebied van bewegen. Omdat te zware kinderen vaak ook minder fitte kinderen zijn is de kinderfysiotherapeut de aangewezen persoon om de conditie van deze kinderen te trainen en adviezen te geven over bewegen en stilzitten.

Er zijn verschillende programma’s om te zware kinderen te begeleiden, meestal is de kinderfysiotherapeut niet de enige behandelaar. Vaak helpt een diëtist bij het kijken naar een gezonder eetpatroon en worden ouders begeleid om samen met hun kind aan de slag te gaan. Het is namelijk niet alleen het probleem van het kind als het te zwaar is. Gezonder eten en meer bewegen vraagt om een verandering in het gedrag van het kind. Daarom is soms ook een psycholoog betrokken bij de behandeling.

Literatuur: Takken T. Richtlijnen Conditietraining Kinderen met obesitas. Utrecht:  Universitair Medisch Centrum Utrecht, Wilhelmina Kinderziekenhuis; 2005