TENENLOPEN

Tenenlopen

Wat is…?

Er zijn veel kinderen die op hun tenen lopen. Wanneer kinderen net leren lopen is dit normaal. Vaak lopen deze kinderen binnen enkele maanden op ‘platte voeten’. Enkele kinderen blijven op de tenen lopen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het is daarom eerst van belang dat de kinderfysiotherapeut onderzoekt wat de mogelijke oorzaken voor het tenenlopen zijn. Bij enkele kinderen wordt het tenenlopen veroorzaakt door een spierziekte, een neurologische aandoening of een afwijking in botten, spieren, pezen of gewrichten. Bij veel kinderen wordt echter de diagnose ‘idiopathische tenenloper’ gesteld, dat betekent dat het tenenlopen niet veroorzaakt wordt door een afwijking in botten, gewrichten, spieren, pezen of zenuwen. Het gaat dan om een variatie op het ‘normale’ looppatroon.

Kinderfysiotherapeutische behandeling

De kinderfysiotherapeut is in staat om op basis van het onderzoek een gegronde afweging te maken over de mogelijke oorzaken. Wanneer er sprake is van een onderliggende oorzaak zal de behandeling op deze oorzaak gericht zijn. Het kind moet dan vaak verder onderzocht worden door bijvoorbeeld een kinderorthopeed, een kinderneuroloog of een kinderarts.

Er zijn veel verschillende behandelingen voor idiopathisch tenenlopen bekend en er is nog geen overeenstemming wat nu de beste behandeling is. De kinderfysiotherapeut zal per kind bekijken of het mogelijk is om het tenenlopen of de problemen die worden ervaren door het tenenlopen te beïnvloeden. Het tenenlopen zelf heeft geen negatieve invloed op de ontwikkeling van het kind. Soms wordt bij kinderen die veel tenenlopen een verkorting van de kuitspier gezien en het kind kan problemen met bijvoorbeeld lopen, hinkelen, springen en rennen ervaren, waardoor kind en ouders het vaak belangrijk vinden dat het tenenlopen behandeld wordt.

Tenenlopen komt voor op verschillende leeftijden

Bij oudere kinderen kan het tenenlopen zelf beïnvloed worden door het lopen met platte voet binnen veel verschillende omgevingen aan te leren. Hiervoor is het van belang dat het kind zelf doorheeft dat het anders loopt, en de verschillen snapt tussen tenenlopen en lopen op platte voet. Bij erg jonge kinderen kan de kinderfysiotherapeut spelletjes meegeven aan ouders die het belasten van de platte voet uitlokken, om ervoor te zorgen dat het kind niet alleen op de tenen loopt. De kinderfysiotherapeut zal dus niet altijd een behandeling starten, soms volstaat advies en informatie om het lopen op platte voeten regelmatig uit te lokken. Indien een behandeling gestart wordt zal regelmatig een evaluatie plaatsvinden om te bekijken of de behandeling effect heeft.

Literatuur:

  1. Velders DA, Rameckers EEA. Onderzoek naar het bewegingspatroon van de knie en de enkel bij idiopathische tenenlopers tijdens lopen. Nederlands tijdschrift voor kinderfysiotherapie. 2010; 67: 4-11
  2. Velders DA, Rameckers EEA.Concept behandeling van idiopathische tenenlopers op basis van motorische leerprincipesNederlands tijdschrift voor kinderfysiotherapie. 2010; 67: 12-15.