NEONATOLOGIE

Wat is neonatologie?

Neonatologie is het specialisme van de kindergeneeskunde dat zich bezighoudt met zieke pasgeborenen. Het aantal sterfte binnen pasgeboren kinderen is sterk afgenomen, echter zit hier een aantekening aan. Door de daling van de sterfte is het aantal kinderen met ontwikkelingsproblemen en chronische ziekten door schade tijdens de geboorte toegenomen.

Er zijn drie groepen te onderscheiden:

1. Premature kinderen zijn kinderen die te vroeg zijn geboren. Tevens wordt hier een onderscheid gemaakt tussen ernstig vroeg geboren (28 weken of een kortere
zwangerschapsduur) en matig vroeg geboren ( zwangerschapsduur tussen 32 en 36 weken) Dysmatuur kinderen zijn kinderen met een laag geboortegewicht. Het geboortegewicht van 2500-4000 gram wordt als normaal beschouwd.
2. À term kinderen zijn kinderen die op tijd zijn geboren. Zij kunnen rondom de geboorte een cerebraal zuurstoftekort (hypoxie) hebben en bloeddoorstromingstekort (ischemie).
3. De derde groep bestaat uit kinderen met ernstige aangeboren afwijkingen. De aandoeningen die binnen deze doelgroep kunnen voorkomen zijn:
– Long aandoeningen: Een afwijking in de luchtwegen, de longen, het adembewegingsapparaat en het centrale zenuwstelsel kan leiden tot ademnood. Bijvoorbeeld: respiratory distress syndrome (RDS). Een chronische longziekte: Bronchopulmonale dysplasie.
– Hart aandoeningen. Periventriculaire leukomalacie: Dit is een beschadiging van de witte stof die rondom de ventrikels ligt.
Zo zijn er nog vele andere aandoeningen.

Wat is de rol van de kinderfysiotherapeut?

De behandeling richt zich altijd op het observeren van de baby en het adviseren aan ouders. Gedacht kan worden aan oefentherapie, bevorderlijk voor de motorische ontwikkeling. De kinderfysiotherapeut kan worden ingeschakeld om ouders te instrueren over hantering, positionering en informatie over de aandoening.