Ja. Bij behandeling door een geregistreerd kinderfysiotherapeut, worden de kosten geheel (of gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar. Dit kunt u nagaan in uw polis of informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.