U kunt met schrijfproblemen terecht bij de kinderfysiotherapeut. Tijdens observatie en onderzoek zal worden achterhaald wat de oorzaak is van de schrijfproblemen. Vervolgens zal de kinderfysiotherapeut een behandeling starten met als doel het handschrift van uw kind te kunnen verbeteren. Door middel van adviezen en oefeningen wordt er gewerkt aan de behandeldoelstellingen.