BILLENSCHUIVEN

Wat is billenschuiven?

Billenschuiven is een manier van voortbewegen, waarbij het kind zich verplaatst in een zittende houding. Veel kinderen beginnen met rollen en tijgeren en gaan daarna over op kruipen om zich te verplaatsen. Sommige kinderen kiezen echter voor een alternatieve manier, billenschuiven is zo’n alternatieve manier, en is meestal een voorbeeld van een variatie binnen de normale ontwikkeling van kinderen.

Wanneer uw kind billenschuift en zich verder normaal ontwikkelt, hoeft u zich geen zorgen te maken over deze manier van voortbewegen. In enkele gevallen kiest een kind voor billenschuiven vanwege een onderliggend probleem. Dit gaat dan vaak gepaard met andere problemen in de (motorische) ontwikkeling.

Kinderfysiotherapeutische behandeling

Zoals hierboven staat beschreven komt billenschuiven vaak voor en is het meestal een variatie binnen de normale ontwikkeling van kinderen. Indien dit het geval is ontwikkelt het kind zich verder normaal en komt het ook zelfstandig tot stand en tot lopen.

Soms raken kinderen echter erg gefrustreerd omdat ze zich niet goed tot stand kunnen optrekken. Dit is vanuit zit namelijk moeilijker dan vanuit kruipstand. Dan kan de kinderfysiotherapeut gerichte adviezen geven aan ouders en helpen om het kind uit te lokken om toch zelfstandig op te staan.

Wanneer billenschuiven gepaard gaat met andere problemen, kan de kinderfysiotherapeut een onderzoek starten om te bekijken wat de oorzaak van deze vorm van bewegen is. Afhankelijk van de onderliggende oorzaak kan dan een behandeling gestart worden, of wordt het kind verder verwezen. Enkele voorbeelden van een onderliggend probleem waardoor kinderen gaan billenschuiven zijn: reumatische aandoeningen, problemen met het zicht, neurologische aandoeningen zoals cerebrale parese. Billenschuiven is dan vaak een goede strategie van het kind om toch te kunnen bewegen, ondanks de onderliggende problemen. Het is afhankelijk van het onderliggende probleem of de kinderfysiotherapeut een behandeling start.

Literatuur: Empelen R, Nijhuis-van der Sanden R, Hartman A, eds. Kinderfysiotherapie. 3e druk. Amsterdam: Reed Business Education; 2013.